TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สำหรับการใช้งาน

ที่นี่เป็นการสรุปรวมตัวอย่างคำปรึกษา โดยอ้างอิงจากคำถามที่ถูกส่งเข้ามายัง “ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ” ของทางสมาคม
เนื้อหาที่ลงนั้นเป็นข้อมูลโดยทั่วไป อาจแตกต่างไปบ้างตามสถานภาพการพำนักและอื่นๆ ดังนั้นขอให้ท่านกรุณายอมเสียเวลาตรวจสอบกับองค์กรเฉพาะทางเมื่อดำเนินกระบวนการจริง

[รายการประเภทคำปรึกษา]

สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ช่องทางติดต่อ ฝ่ายที่ปรึกษา แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION