TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  สถานภาพการพำนักและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
ต่ออายุระยะเวลาพำนัก เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก พาสปอร์ต บัตรต่างด้าว กลับประเทศชั่วคราว
อยู่อาศัยถาวร เปลี่ยนสัญชาติ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

อยากอาศัยถาวรที่ญี่ปุ่น กรุณาบอกเกี่ยวกับเงื่อนไขด้วย

“ผู้อาศัยถาวร” หมายถึง สถานภาพพำนักที่ไม่มีการจำกัดระยะเวลากับกิจกรรมในขณะที่ชาวต่างชาติอยู่ระหว่างพำนัก เงื่อนไขสำคัญโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ แต่สามารถอนุโลมเงื่อนไขบางส่วนได้โดยขึ้นกับสถานภาพพำนักปัจจุบันและอื่นๆ

  1. มีพฤติกรรมดี
  2. มีทรัพย์สินหรือทักษะความชำนาญเพียงพอที่จะดำรงชีวิตเองได้
  3. การอยู่อาศัยถาวรของบุคคลผู้นั้นเป็นผลดีต่อผลประโยชน์ของประเทศญี่ปุ่น (ตามกฎคือพำนักอยู่ในญี่ปุ่นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีหรือมากกว่า (แต่มีข้อยกเว้น) , ไม่ได้รับโทษปรับเงินหรือจำคุก, ปฏิบัติตามหน้าที่สาธารณะ เช่น เสียภาษี และอื่นๆ)

สำหรับการดำเนินการ จะทำที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเพจด้านล่าง นอกจากนี้สามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะ หรือศูนย์ข้อมูลรวมการพำนักของชาวต่างชาติ


กระทรวงยุติธรรม “แนวทางเกี่ยวกับการอนุญาตอยู่อาศัยถาวร”
URL: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION