TOP  >  VNM-TOP
2022/10/11
Vui lòng tải xuống tài liệu về buổi tư vấn giáo dục được tổ chức tại thành phố Miyoshi ngày 31 tháng 7 (chủ nhật). Chi tiết xem tại đây.

Trung tâm đa văn hóa Aichi

Trung tâm đa
văn hóa Aichi

Thời gian : thứ 2 ~ thứ 7 10:00~18:00

Điện thoại :052-961-7902

Trung tâm đa văn hóa Aichi,Nhân viên xã hội đa văn hóa cung cấp nhiều thông tin và tài liệu về trao đổi quốc tế và cùng tồn tại đa văn hóa.

Hơn nữa , những người nước ngoài đang sống ở nhật , nếu như gặp vấn đề về lao động , thuế , giáo dục thì có thể được tư vấn bằng nhiều thứ tiếng . Nếu gặp vấn đề phức tạp thì sẽ được tiếp tục hỗ trợ ,hỗ trợ phiên dịch những điều bình thường trong cuộc sống

chỉ có thể hỗ trợ phiên dịch với những thứ không liên quan đến việc lợi ích kinh doanh . Quý vị có thể trực tiếp đến nơi hoặc liên hệ điện thoại để được hỗ trợ dịch nhưng xin quý vị vui lòng thanh toán phí điện thoại.

Nhân viên xã hội đa văn hóa hỗ trợ và cung cấp thông tin tư vấn

Nhân viên xã hội đa văn hóa sẽ hỗ trợ tư vấn về đời sống của cư dân người nước ngoài bằng nhiều thứ tiếng, đồng thời còn cung cấp nhiều thông tin khác nhau.

Ngôn ngữ được hỗ trợ và ngày hỗ trợ

Thứ 2 ~ Thứ 7 10:00~18:00
* Ngày cuối năm và đầu năm (29/12 ~ 3/1) là ngày nghỉ

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Filipino/tiếng Tagalog, tiếng Việt,tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Myanmar, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Nhật

Các trường hợp tư vấn

Đây là các trường hợp tư vấn từ cư dân người nước ngoài. Cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt Aichi

Đây là tập sách tổng hợp thông tin hữu ích về đời sống trong tỉnh Aichi dành cho cư dân người nước ngoài. Cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.(Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật)

Tư vấn pháp luật cho người nước ngoài

Tư vấn pháp luật cho cư dân người nước ngoài. Có hỗ trợ tư vấn với luật sư miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ.

Tư vấn chuyên môn cho người nước ngoài

Chúng tôi đang tư vấn chuyên môn miễn phí về lưu trú, lao động, đời sống tiêu dùng cho cư dân người nước ngoài. Có hỗ trợ tư vấn nhiều ngôn ngữ.

Bảng tra cứu giải quyết vấn đề cho cư dân người nước ngoài

Đây là bảng tổng hợp các thông tin bước đầu để giải quyết vấn đề cho cư dân người nước ngoài bị mất trợ cấp thất nghiệp.

Lớp học tiếng Nhật

Đây là thông tin dành cho cư dân người nước ngoài muốn học tiếng Nhật.

Kiến thức về động đất

Đây là bảng tổng hợp các bài “Kiến thức về động đất” đã được phát sóng trên Đài phát thanh tiếng nước ngoài.

Thông tin du lịch trong tỉnh Aichi

Chúng tôi xin giới thiệu trang web giới thiệu các điểm tham quan trong tỉnh Aichi.

Hệ thống phiên dịch y tế tỉnh Aichi(Liên kết ngoài)

Đây là dịch vụ cử thông dịch y tế mà tỉnh Aichi cung cấp, dành cho cư dân người nước ngoài gặp khó khăn trong việc đến các cơ sở y tế do không biết tiếng Nhật.

Dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

Tại đây, chúng tôi sẽ đăng tải đường dẫn đến các trang web nơi người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản có thể đến tư vấn khi gặp khó khăn trong công việc. (Tất cả đều là đường dẫn bên ngoài)(Tất cả đều là đường dẫn bên ngoài)

Thông tin đời sống đa ngôn ngữ(Liên kết ngoài)

Đây là thông tin đời sống đa ngôn ngữ hữu ích được tạo ra bởi Hội đồng chính quyền địa phương Nhật Bản về các quan hệ quốc tế.

Công cụ hỗ trợ đa ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa (Liên kết ngoài)

Chúng tôi đang công bố công cụ do Hội đồng chính quyền địa phương Nhật Bản về các quan hệ quốc tế tạo ra để hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thảm họa.

(Nơi liên hệ: Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách tư vấn)

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION