TOP > VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn

Các trường hợp tư vấn


Cách sử dụng

Trong mục này, chúng tôi đã tổng hợp các trường hợp tư vấn sau khi tham khảo những câu hỏi được gửi đến "Aichi trung tâm đa văn hóa" của Hiệp hội.
Nội dung đăng tải sẽ là các thông tin chung và cũng có thể khác nhau tùy vào tư cách lưu trú, v.v..., vì vậy, khi làm thủ tục thực tế, bạn vui lòng xác nhận thông tin tại các tổ chức chuyên môn.

[Danh sách hạng mục tư vấn]

Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Giao lưu quốc tế, v.v... Danh sách các tổ chức liên quan

(Nơi liên hệ: Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách tư vấn hợp tác)

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Vui lòng thay*thành @ dạng 1-byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION