TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
อาสาสมัคร ความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนศึกษาศาสตร์-การศึกษาเพื่อความเข้าใจระดับนานาชาติ การว่าจ้างวิทยากร ศึกษาต่างประเทศ
การเดินทางไปต่างประเทศ สถิติ (ชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น)

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

มีแผนจะสอนเกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความเข้าใจระดับนานาชาติที่โรงเรียน หากมีหนังสือที่อ้างอิงได้ กรุณาช่วยบอกด้วย

มุมห้องสมุดของสมาคมเรามีหนังสือที่นำไปใช้กับพัฒนศึกษาศาสตร์และการศึกษาเพื่อความเข้าใจระดับนานาชาติได้ ซึ่งในหนังสือเหล่านี้จะแนะนำเรื่องอุปกรณ์การสอนต่างๆ ไว้ด้วย ขอแนะนำให้ท่านมาใช้บริการมุมห้องสมุดของสมาคมเราสักหน

นอกจากนี้ที่ JICA จูบุ (โทรศัพท์ 052-533-0220) กับศูนย์นานาชาตินาโกยะ (โทรศัพท์ 052-581-5691) ได้จัดพิมพ์หนังสือแนะนำโปรแกรมเวิร์คช็อปต่างๆ ที่มีธีมเป็นพัฒนศึกษาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความเข้าใจระดับนานาชาติ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถานที่แต่ละแห่ง

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION