TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต  การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่ หากต้องเสีย เสียเป็นภาษีประเภทใด

เมื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่น จะต้องเสียภาษีเสมอ เช่น ภาษีเงินได้ (ภาษีเกี่ยวกับเงินได้ส่วนบุคคล เช่น เงินเดือนที่ได้รับจากบริษัท), ภาษีท้องที่ (มีภาษีจังหวัดที่เก็บเข้าจังหวัด กับภาษีเทศบาลเมืองที่เก็บเข้าเทศบาลเมือง) และอื่นๆ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติ

ภาษีเทศบาลเมืองจะเก็บเข้าเทศบาลเมืองที่อาศัยอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น อนึ่ง งานพิเศษของนักเรียนต่างชาติ, นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน

กรุณาติดต่อสอบถามเรื่องภาษีเงินได้กับสำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้ที่สุด และสอบถามเรื่องภาษีท้องที่กับแผนกดูแลด้านภาษีของสำนักงานเทศบาลที่อาศัยอยู่

กลับไปด้านบนสุด

ขอใบหักภาษี ณ ที่จ่ายไป แต่บริษัทไม่ยอมออกให้

บริษัทมีหน้าที่ต้องออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉะนั้นหากบริษัทไม่ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ ก็มีวิธียื่น “เอกสารแจ้งการไม่ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย” ให้กับสำนักงานสรรพากร

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามสำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้ที่สุด

กลับไปด้านบนสุด

เพิ่งย้ายบ้านปีนี้ แต่มีหมายแจ้งจากที่ทำการของสถานที่ที่เคยอยู่ก่อนหน้าให้จ่ายภาษีด้วย เพราะอะไร

ภาษีท้องที่จะจัดเก็บจากเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้า เข้าเทศบาลเมืองที่อาศัยอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น

การจัดเก็บทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ตามหมายแจ้งจากสำนักเทศบาล

  1. จัดเก็บผ่านบริษัท โดยหักจากเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤษภาคมปีถัดไป
  2. จัดเก็บเป็นรายบุคคลจาก “เอกสารแจ้งชำระเงิน” ที่สำนักเทศบาลส่งมา

ส่วนที่หักผ่านบริษัทไม่ได้เมื่อลาออกจากบริษัท หรือผู้ที่มีรายได้อื่นนอกจากเงินเดือน จะถูกจัดเก็บผ่าน “เอกสารแจ้งชำระเงิน” เช่นกัน

กลับไปด้านบนสุด

จะกลับประเทศในเดือนพฤศจิกายน แต่ไม่สามารถเข้ารับการปรับยอดภาษีปลายปีที่บริษัทได้ ควรทำอย่างไรดี

มีวิธีจัดการเอกสารคืนภาษีเงินได้ให้เสร็จ ณ สำนักงานสรรพากรที่ควบคุมดูแลพื้นที่ที่อาศัยอยู่และเลือกตัวแทนให้ทำหน้าที่รับเงินภาษีที่ได้คืนอย่างเดียวก่อนกลับประเทศ กับวิธีเลือกผู้ดูแลจัดการจ่ายภาษีและมอบหมายทุกอย่างหลังจากนั้นแก่ผู้ดูแลจัดการจ่ายภาษี

สามารถเลือกผู้มีที่อยู่อาศัยภายในประเทศญี่ปุ่นและดำเนินการเสียภาษีกับรับเงินภาษีคืนให้เป็นผู้ดูแลจัดการจ่ายภาษีได้ และต้องส่ง “เอกสารแจ้งผู้ดูแลจัดการจ่ายภาษี” ให้สำนักงานสรรพากร

หลังจากแจ้งผู้ดูแลจัดการจ่ายภาษีแก่สำนักงานสรรพากรแล้ว เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่รัฐบาลกลางเรียกเก็บจะถูกจัดส่งไปให้ผู้ดูแลจัดการจ่ายภาษี และดำเนินเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเอกสารรายงานหรือการจ่ายภาษี, การรับเงินภาษีคืนแทนผู้เสียภาษีตัวจริง

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION