TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง / กลับไปสารบัญ

สามารถนำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศแม่มาเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับขี่ญี่ปุ่นได้หรือไม่

ผู้ที่มีเงื่อนไขตรงตามนี้ สามารถเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับขี่ญี่ปุ่นได้ นำเอกสารที่จำเป็นมาดำเนินการที่สนามสอบใบอนุญาตขับขี่จังหวัดไอจิ (ฮิราบาริ) หรือศูนย์ใบอนุญาตขับขี่ฮิกาชิมิคาวะ

 1. ครอบครองใบอนุญาตขับขี่ที่ออกอย่างถูกต้องและใช้งานได้จริงในประเทศที่เป็นผู้ออก
 2. หลังจากได้ใบอนุญาตขับขี่ต่างชาติแล้ว เคยพักอยู่ในประเทศผู้ออกใบอนุญาตรวมเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า

เอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. ใบอนุญาตขับขี่ต่างชาติ (หากจำเป็นต้องพกใบขับขี่กับเอกสารยืนยันตนด้วย ให้ใช้เอกสารยืนยันตน)
 2. ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ต่างชาติ (จำกัดเฉพาะเอกสารที่จัดทำโดยองค์กรรัฐหรือสถานกงสุลต่างชาติที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตขับขี่ที่เกี่ยวข้อง หรือสมาพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น (JAF) อันใดอันหนึ่ง)
 3. พาสปอร์ตทุกเล่มทั้งเก่าและใหม่ที่ประทับตราวันเดือนปีที่เข้าประเทศและออกนอกประเทศทั้งหมด (ผู้ที่มีหลายเล่ม กรุณายื่นทั้งหมด)
 4. บัตรต่างด้าว
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของที่อยู่ภายในจังหวัดไอจิที่ระบุสัญชาติ (ภูมิลำเนา) ไว้ (ไม่สามารถใช้ฉบับถ่ายเอกสารได้)
 6. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดแนวตั้ง 3cm x แนวนอน 2.4 cm) สำหรับยื่นคำร้อง แต่ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนยื่นคำร้อง ,ไม่สวมหมวก (ยกเว้นผู้ยื่นคำร้องที่มีเหตุผลทางศาสนาหรือการแพทย์ ต้องใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นๆ ปกคลุมศีรษะอยู่ภายในขอบเขตที่ยังสามารถแยกแยะเค้าโครงใบหน้าได้) หน้าตรง, เห็นจนถึงช่วงอก,ไม่มีพื้นหลัง
 7. ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น
  • ผู้ครอบครองใบอนุญาตขับขี่ที่ใช้งานได้ในญี่ปุ่นอยู่ในปัจจุบัน ให้ใช้ใบอนุญาตขับขี่นั้น
  • ผู้ที่เคยได้รับในอดีต ให้ใช้ใบอนุญาตขับขี่นั้น
 8. อื่นๆ
  • บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันประวัติของใบอนุญาตขับขี่ต่างชาติ, เอกสารยืนยันการพำนัก หรืออื่นๆ
  • บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นร่วมด้วย ขึ้นกับประเทศและสถานะการถือครอง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามโดยตรงกับสนามสอบใบอนุญาตขับขี่จังหวัดไอจิ (ฮิราบาริ) (โทรศัพท์ : 052-802-3211) หรือศูนย์ใบอนุญาตขับขี่ฮิกาชิมิคาวะ (โทรศัพท์ : 0533-85-7181)

หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว จะเข้ารับการสอบวัดความเหมาะสม, สอบวัดความรู้, สอบภาคปฏิบัติตามลำดับ

การสอบวัดความรู้สามารถสอบเป็นภาษาญี่ปุ่น (มีคำอ่านห้อยประกอบ), ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเปอร์เซีย หรืออื่นๆ ได้ หากสอบภาคปฏิบัติผ่าน ใบอนุญาตขับขี่จะถูกออกในวันนั้นทันที

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION