TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง / กลับไปสารบัญ

กำลังหางานอยู่

หากจะหางาน มีทั้งวิธีหาโดยดูตามหนังสือพิมพ์ หรือหาจากศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาตินาโกยะหรือ Hello Work (สำนักงานการจ้างงานที่มั่นคงของรัฐ) เมื่อใช้บริการช่องทางติดต่อสอบถามเหล่านี้ กรุณาแสดงพาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าวที่สามารถยืนยันสถานภาพการพำนักกับระยะเวลาพำนักได้ด้วย

อนึ่ง สามารถดูข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานของ Hello Work ได้ทางอินเทอร์เน็ต https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/mem_top.html

กลับไปด้านบนสุด

หากนักเรียนต่างชาติต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในญี่ปุ่น ควรทำอย่างไรดี

กรุณาสอบถามฝ่ายดูแลนักเรียนต่างชาติหรือฝ่ายดูแลการหางานประจำมหาวิทยาลัย

อื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลได้จากนิตยสารข้อมูลหางานหรือการสัมมนาหางานสำหรับนักเรียนต่างชาติ และมีวิธีหางานจากศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาตินาโกยะด้วย

ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาตินาโกยะ https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/

กลับไปด้านบนสุด

เป็นนักเรียนต่างชาติ สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่

หากนักเรียนต่างชาติจะทำงานพิเศษ ต้องได้รับการอนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพก่อน เวลาที่สามารถทำงานพิเศษได้คือไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ในช่วงที่สถาบันการศึกษาเข้าช่วงหยุดยาวคือไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน)

เอกสารจำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารยื่นคำร้องขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น)
 2. เอกสารต่างๆ ที่แจ้งรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพอย่างชัดเจน (ไม่จำเป็นต้องใช้หากผู้ที่มีสถานภาพ “ศึกษาต่อต่างประเทศ”, “อาศัยกับครอบครัว” หรือ “กิจกรรมเฉพาะเจาะจง” บางส่วนยื่นคำร้องขออนุญาตแบบครอบคลุม)
 3. บัตรต่างด้าว
 4. พาสปอร์ต

สำหรับการดำเนินการ จะทำที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะ หรือศูนย์ข้อมูลรวมการพำนักของชาวต่างชาติ

กลับไปด้านบนสุด

บาดเจ็บระหว่างทำงาน การประกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานจะครอบคลุมถึงชาวต่างชาติด้วยหรือไม่

ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ (รวมถึงผู้ทำงานอย่างผิดกฎหมาย) จะได้รับการชดเชยจากการประกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงาน

ประกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานจะมีเงินประกันชดเชยให้เมื่อเจ็บป่วย, บาดเจ็บ, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต บริษัทที่ใช้งานผู้ใช้แรงงานแม้เพียง 1 คนก็ตาม มีหน้าที่ต้องทำประกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงาน หากบริษัทไม่ทำประกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานให้ กรุณาปรึกษาสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที่ควบคุมดูแลพื้นที่ที่ตั้งของบริษัท หรือมุมปรึกษาสำหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ กรมแรงงานไอจิ


มุมปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ
กรมแรงงานไอจิ ฝ่ายมาตรฐานแรงงาน แผนกตรวจสอบ
โทรศัพท์จองคิว 052-972-0253
ภาษา ภาษาโปรตุเกส (อังคาร-ศุกร์), ภาษาอังกฤษ (อังคาร, พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานโทโยฮาชิ
โทรศัพท์ 0532-54-1192
ภาษา ภาษาโปรตุเกส (อังคาร, พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานคาริยะ
โทรศัพท์ 0566-21-4885
ภาษา ภาษาโปรตุเกส (จันทร์, พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานนาโกยะนิชิ
โทรศัพท์ 052-481-9533
ภาษา ภาษาเวียดนาม (พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

กลับไปด้านบนสุด

ประกันการทำงานคืออะไร ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้หรือไม่

ระบบประกันการทำงานเป็นระบบวางแผนเพื่อความมั่นคงของผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ และจ่ายเงินชดเชยการว่างงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่กำลังว่างงาน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในการใช้ชีวิตกับการหางานใหม่

ผู้ทำงานกับองค์กรภายในประเทศญี่ปุ่นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกตามกฎ แม้เป็นชาวต่างชาติก็ตาม แต่ยกเว้นผู้ใช้แรงงานระยะสั้น เช่น ผู้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ทำงานไม่ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เอกสารยืนยันผู้ประกันตนจะออกให้ผ่านทางนายจ้าง

ประกันการทำงานมีค่าช่วยเหลือพื้นฐานที่จะจ่ายให้หลังออกจากงานเป็นเวลา 90-360 วัน สำหรับการดำเนินการ จะทำหลังออกจากงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม Hello Work (สำนักงานการจ้างงานที่มั่นคง) ที่อยู่ใกล้ที่สุด

กลับไปด้านบนสุด

บริษัทล้มละลาย ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ควรทำอย่างไรดี

ค่าแรงคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงาน สำหรับหนี้ค่าแรงนั้น มีผลเหนืออื่นใดก่อนหนี้อื่นๆ แม้ในกฎหมายแพ่งด้วย

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งควบคุมดูแลบริษัทนั้นอยู่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงินเดือนที่ยังไม่ได้รับชำระ ขอแนะนำให้ไปพร้อมกับผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น

อนึ่ง สามารถปรึกษาในหลายภาษาได้ ณ สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานต่อไปนี้


มุมปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ

กรมแรงงานไอจิ ฝ่ายมาตรฐานแรงงาน แผนกตรวจสอบ

โทรศัพท์ 052-972-0253
ภาษา ภาษาโปรตุเกส (อังคาร-ศุกร์), ภาษาอังกฤษ (อังคาร, พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานโทโยฮาชิ
โทรศัพท์ 0532-54-1192
ภาษา ภาษาโปรตุเกส (อังคาร, พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานคาริยะ
โทรศัพท์ 0566-21-4885
ภาษา ภาษาโปรตุเกส (จันทร์, พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานนาโกยะนิชิ
โทรศัพท์ 052-481-9533
ภาษา ภาษาเวียดนาม (พฤหัสบดี)
เวลาเปิดรับ 9.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.

กลับไปด้านบนสุด

ถูกบริษัทบอกเลิกจ้างงานกะทันหัน ควรทำอย่างไรดี

กฎหมายมาตรฐานแรงงานกำหนดไว้ว่าหากจะเลิกจ้างผู้ใช้แรงงาน จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันตามกฎ

และถ้าไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ จะต้องจ่ายค่าชดเชยแจ้งเลิกจ้างล่วงหน้า

มีโอกาสที่อาจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เลิกจ้าง ดังนั้นกรุณาปรึกษาสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานที่ควบคุมดูแลพื้นที่ที่ตั้งของบริษัท หรือมุมปรึกษาสำหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ กรมแรงงานไอจิ

อนึ่ง หลังถูกบอกเลิกจ้างแล้ว หากขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, รับค่าชดเชยแจ้งเลิกจ้างล่วงหน้าหรือเงินชดเชยลาออกจากงาน จะถือว่ายอมรับการถูกเลิกจ้าง โปรดระมัดระวัง

กลับไปด้านบนสุด

ถูกบริษัทที่ทำงานมา 3 ปีเลิกจ้างงาน จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการใดบ้างเพื่อรับเงินชดเชยการว่างงาน

หากออกจากงานด้วยเหตุผลส่วนตัว, ถูกเลิกจ้างจากบริษัทภายในประเทศญี่ปุ่น แม้เป็นผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติก็สามารถรับเงินชดเชยการว่างงานได้เช่นกัน โดยทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและได้รับการรับรองจาก Hello Work

แต่ผู้มีสถานภาพการพำนักเป็น “พำนักระยะสั้น” หรือ “โยกย้ายในบริษัท” จะไม่ถือเป็นผู้ประกันตนของประกันการทำงาน

<เงื่อนไข>

 1. เป็นสมาชิกของประกันการทำงานเป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปีหลังออกจากงาน (หากเหตุผลที่ออกจากงานเป็นล้มละลาย, เลิกจ้าง, ไม่จ้างต่อแล้ว เงื่อนไขคือเป็นสมาชิกของประกันการทำงานเป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปีหลังออกจากงาน)
 2. ตรวจสอบได้ว่าสูญเสียสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนหลังออกจากงาน
 3. อยากทำงานแต่ไม่มีงานให้ทำ

การจะรับเงินชดเชยการว่างงานจากประกันการทำงาน จะต้องยื่นคำร้องหางานที่ Hello Work และหลังจากถูกรับรองว่ามีคุณสมบัติรับเงินแล้ว ต้องมารายงานตัวในวันรับรอง (ทุก 28 วัน) ที่ Hello Work กำหนด

เอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารลาออกจากงาน-1, 2 (ได้รับจากนายจ้างหลังลาออกจากงาน)
 2. เอกสารที่ยืนยัน My Number ได้ (บัตร My Number, บัตรแจ้ง, ทะเบียนบ้านที่ระบุ My Number)
 3. เอกสารยืนยันตัวตน (ว่ามีตัวตนจริง) (เช่น บัตร My Number, บัตรต่างด้าว เป็นต้น)
 4. รูปถ่าย 2 ใบ (3cm × 2.5cm)
 5. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นชื่อของเจ้าตัว
 6. ตราประทับ (ไม่จำเป็นหากเป็นชื่อของผู้เขียนเอง)

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION