TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต  การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

ต้องการปรึกษาทนาย จะปรึกษาได้ที่ใดบ้าง

มีการให้คำปรึกษาโดยทนายในสถานที่ต่อไปนี้

ปรึกษาทนายความฟรีสำหรับชาวต่างชาติ (มูลนิธิสาธารณประโยชน์) สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติไอจิ (ระบบจองล่วงหน้า, ฟรี)
สถานที่จัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
วันที่จัด วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2, วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 13.00-16.00 น.
ภาษา ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์/ภาษาตากาล็อก
เวลาเปิดรับจอง จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00 น.
โทรศัพท์จองคิว 052-961-7902
ปรึกษากฎหมายฟรีสำหรับชาวต่างชาติ (มูลนิธิสาธารณประโยชน์) ศูนย์นานาชาตินาโกยะ (ระบบจองล่วงหน้า, ฟรี)
สถานที่จัด อาคารศูนย์นานาชาตินาโกยะ 1-47-1 Nagono, Nakamura-ku, Nagoya
วันที่จัด ทุกวันเสาร์ 10.00-12.30 น.
ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน
โทรศัพท์จองคิว 052-581-6111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยระบบตอบรับอัตโนมัติ)
รับปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ ศูนย์ปรึกษากฎหมายนาโกยะ สมาคมทนายความจังหวัดไอจิ (ระบบจองล่วงหน้า, มีค่าใช้จ่าย)
สถานที่จัด ชั้น 4 อาคาร Daitokai 3-22-8 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
วันที่จัด ทุกวันพฤหัสบดี 14.10-16.25 น.
ภาษา ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โทรศัพท์จองคิว 052-565-6110
รับปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ Houterasu (ระบบจองล่วงหน้า, ฟรี)

เมืองนาโกยะ

วันที่จัด : วันจันทร์สัปดาห์ที่ 1, วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 10.00-12.30 น.
ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาตากาล็อก, อื่นๆ
โทรศัพท์จองคิว 050-3383-5460 (จองเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
*จองเป็นภาษาต่างประเทศ (โปรตุเกส, สเปน, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์)

เมืองโอคาซากิ

วันที่จัด วันจันทร์สัปดาห์ที่ 1, วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาตากาล็อก, อื่นๆ
โทรศัพท์จองคิว 050-3383-5460 (จองเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
*จองเป็นภาษาต่างประเทศ (โปรตุเกส, สเปน, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์) 0570-078377
ปรึกษากฎหมาย (กฎหมายบราซิล) สถานกงสุลใหญ่บราซิล (ระบบจองล่วงหน้า, ฟรี)
สถานที่จัด ชั้น 2 อาคาร Shirakawa ที่ 8 1-10-29 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya
วันที่จัด เดือนละ 3 ครั้ง 9.30-12.00 น.
ภาษา ภาษาโปรตุเกส
โทรศัพท์จองคิว 052-222-1077

กลับไปด้านบนสุด

ภายในจังหวัดไอจิ มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบใดบ้าง

จังหวัดไอจิมีทรัพยากรท่องเที่ยวหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์หรือสถานที่ที่มีชื่อเสียง, วัฒนธรรมดั้งเดิม และอื่นๆ

พื้นที่โอวาริในนาโกยะซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกนั้นมีสถานที่ทางวัฒนธรรมและร่องรอยทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่กระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ที่ล้อมรอบอ่าวมิคาวะมีทั้งแดนบ่อน้ำพุร้อน, สถานที่เล่นน้ำทะเล, สถานที่ตกปลา และอื่นๆ อีกทั้งมีสถานที่โด่งดังในฐานะแหล่งทิวทัศน์สวยงามอยู่มากมาย ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่มิคาวะมีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามเป็นเลิศทั้งภูเขากับที่ราบสูง หุบเขาและอื่นๆ เต็มอิ่มกับเสน่ห์ของแต่ละฤดูกาลได้ที่นี่

สามารถรับทราบรายละเอียดได้จากสถานที่ต่อไปนี้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับท่องเที่ยว สถานีนาโกยะ เมืองนาโกยะ
วันที่รองรับ ทุกวัน 8.30-19.00 น.
ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
โทรศัพท์จองคิว 052-323-0161
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับท่องเที่ยว คานายามะ เมืองนาโกยะ
วันที่รองรับ ทุกวัน 9.00-19.00 น.
ภาษา : ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
โทรศัพท์จองคิว 052-323-0161
Oasis 21 iCenter
วันที่รองรับ ทุกวัน 10.00-20.00 น.
ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
โทรศัพท์จองคิว 052-963-5252
ศูนย์ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (TIC) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับท่องเที่ยวครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติ)

วันที่รองรับ ทุกวัน 9.00-17.00 น.
ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี
โทรศัพท์จองคิว 03-3201-3331
เคาน์เตอร์ข่าวสาร (มูลนิธิสาธารณประโยชน์) ศูนย์นานาชาตินาโกยะ
วันที่รองรับ อังคาร-อาทิตย์ 10.00-17.00 น.
ภาษา ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์/ภาษาตากาล็อก

กลับไปด้านบนสุด

กรุณาบอกวิธีลงทะเบียนตราประทับด้วย

ตราประทับจดทะเบียนทางการคือสิ่งสำคัญที่ถูกใช้แทนลายเซ็นเวลาลงทะเบียนรถยนต์หรือจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์, การให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น จะใช้ตราประทับเป็นตราประทับจดทะเบียนทางการได้นั้น ต้องลงทะเบียนตราประทับที่สำนักงานเทศบาลประจำเขตที่อยู่ก่อน ผู้สามารถลงทะเบียนตราประทับได้ คือบุคคลที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าที่ลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยแล้ว หากตราประทับมีขนาดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือรอยประทับเป็นชื่ออื่นนอกจากชื่อสกุลหรือชื่อทั่วไปในทะเบียนบ้าน จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเสร็จกระบวนการลงทะเบียนตราประทับแล้ว จะได้รับการออกเอกสารลงทะเบียนตราประทับ (สมุดหรือการ์ด) ตราประทับจดทะเบียนทางการกับเอกสารลงทะเบียนตราประทับเป็นสิ่งสำคัญ กรุณาดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง กรณีที่ทำเอกสารลงทะเบียนตราประทับสูญหาย ต้องแจ้งสูญหายพร้อมกับลงทะเบียนตามประทับใหม่อีกครั้ง เวลาที่ใช้ตราประทับจดทะเบียนทางการ เอกสารยืนยันตราประทับคือสิ่งที่เอาไว้ใช้ยืนยันว่าตราประทับจดทะเบียนทางการเป็นของจริง เมื่อเจ้าของตัวจริงหรือตัวแทนนำเอกสารลงทะเบียนตราประทับไปแสดงและยื่นคำร้องที่จุดติดต่อของสถานที่ราชการ ก็จะได้รับการออกเอกสารยืนยันตราประทับให้

สิ่งจำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องลงทะเบียนตราประทับ มีดังต่อไปนี้

  1. บัตรต่างด้าว
  2. ตราประทับที่จะลงทะเบียน

กลับไปด้านบนสุด

มีนิตยสารข้อมูลการใช้ชีวิตสำหรับชาวต่างชาติหรือเปล่า

สมาคมได้จัดทำ “คู่มือใช้ชีวิตในไอจิ” หนังสือรวบรวมข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่นี้สำหรับประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำกระบวนการขอพำนักกับทำประกัน, การแพทย์, การศึกษา, งาน, ภาษี, ช่องทางขอคำปรึกษาทุกประเภท และอื่นๆ

ฉบับพิมพ์กระดาษมีทั้งภาษาต่างประเทศกับภาษาญี่ปุ่นคู่กัน เนื้อหาเป็นของตอนที่พิมพ์ออกเผยแพร่

มอบให้ 1 เล่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้อาศัยในจังหวัด! หากต้องการ 2 เล่มขึ้นไป จะแจกให้แบบมีค่าใช้จ่าย (เล่มละ 500 เยน) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีขอรับ กรุณาติดต่อสอบถาม

<ช่องทางติดต่อสอบถามและสมัคร>

ฝ่ายแลกเปลี่ยน แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (มูลนิธิสาธารณประโยชน์) สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติไอจิ
ชั้น 1 ศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
โทรศัพท์ : 052-961-7902

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION