TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต  การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

กรุณาบอกเงื่อนไขสำคัญกับกระบวนการสมัครเข้าประกันสุขภาพแห่งชาติ

แม้เป็นชาวต่างชาติ หากทำตามเงื่อนไขสำคัญต่อไปนี้ครบถ้วนก็สมัครเข้าประกันสุขภาพแห่งชาติได้เช่นกัน

  1. ขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยแล้ว
  2. ผู้ที่ได้รับการยอมรับให้พำนักในญี่ปุ่นเกินกว่า 3 เดือน
  3. ผู้ที่ประกันการแพทย์สาธารณะ เช่น ประกันสุขภาพ และอื่นๆ ครอบคลุมไม่ถึง

กรุณายื่นคำร้องขอสมัครเข้า ณ สำนักเทศบาลของพื้นที่อาศัย, แผนกดูแลประกันสุขภาพแห่งชาติ จำเป็นต้องใช้บัตรต่างด้าว, ตราประทับด้วย สิ่งจำเป็นอื่นๆ จะแตกต่างกันตามเหตุผลที่สมัคร ดังนั้นกรุณาติดต่อสอบถามแผนกที่รับผิดชอบ

หากครอบครัวจะสมัครด้วยกัน กรุณานำบัตรต่างด้าวของบุคคลในครอบครัวมาด้วย ค่าประกันจะแตกต่างกันตามเทศบาลแต่ละแห่ง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้ดี

กลับไปด้านบนสุด

ค่าสวัสดิการประกันบำนาญถูกหักจากเงินเดือน จำเป็นต้องสมัครเข้าสวัสดิการประกันบำนาญหรือไม่

องค์กรนิติบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัท, โรงงาน, บริษัทการค้า, สำนักงาน และอื่นๆ ที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ 5 คนหรือมากกว่าในยามปกติ มีหน้าที่ต้องสมัครเข้าสวัสดิการประกันบำนาญ

ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน สำหรับการดำเนินการกับการจัดเก็บค่าประกัน จะทำที่องค์กรที่ทำงานอยู่

กลับไปด้านบนสุด

อีกไม่นานจะกลับประเทศ ทราบมาว่าเงินบำนาญที่จ่ายไปตอนอยู่ญี่ปุ่นจะได้รับกลับคืนมาบางส่วน กรุณาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย

เงินก้อนเมื่อลาออกจะถูกจ่ายเมื่อผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามนี้ทำการเรียกขอภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ (มีกำหนดการ) ย้ายออกจากทะเบียนบ้าน

  1. ผู้ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น
  2. จำนวนเดือนคิดรวมจากจำนวนเดือนของระยะเวลาที่จ่ายค่าประกันไปแล้วในฐานะผู้ประกันตนเงินบำนาญแห่งชาติประเภทที่ 1 กับจำนวนเดือนเทียบเท่า 3 ใน 4 ของระยะเวลาที่งดเว้นค่าประกัน 1 ใน 4, จำนวนเดือนเทียบเท่า 1 ใน 2 ของระยะเวลาที่งดเว้นค่าประกันครึ่งหนึ่ง รวมถึงจำนวนเดือนเทียบเท่า 1 ใน 4 ของระยะเวลาที่งดเว้นค่าประกัน 3 ใน 4 หรือจำนวนเดือนที่เป็นผู้ประกันสวัสดิการประกันบำนาญ มีระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่า
  3. ผู้ไม่มีที่อยู่ในญี่ปุ่น
  4. ผู้ไม่เคยมีสิทธิ์รับเงินบำนาญ (รวมทั้งเงินช่วยเหลือทุพพลภาพ)

สำหรับการดำเนินการโดยละเอียด กรุณาดูเว็บไซต์ขององค์กรเงินบำนาญญี่ปุ่น (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html) สามารถรับเอกสารยื่นคำร้องได้จากที่นี่

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION