TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต  การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถเรียนได้ที่ไหนบ้าง

มีหลายวิธี เช่น วิธีเข้าเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป หรือวิธีเข้าร่วมห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เทศบาลหรืออาสาสมัครภาคเอกชนจัดขึ้น เป็นต้น กรุณาติดต่อสอบถามเทศบาลที่อาศัยอยู่

และสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติไอจิก็เปิดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน

<ช่องทางติดต่อสอบถามและสมัครห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นของสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติไอจิ>

ฝ่ายแลกเปลี่ยน แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (มูลนิธิสาธารณประโยชน์) สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติไอจิ
ชั้น 1 ศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
โทรศัพท์ : 052-961-8746 / จันทร์-พฤหัสบดี, เสาร์ : 10.00-18.00 น. ศุกร์ : 10.00-20.30 น.

กลับไปด้านบนสุด

กรุณาบอกเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติมีอยู่มากมาย กรุณาตรวจสอบและสมัครอย่างสม่ำเสมอ สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้จากสถานที่ต่อไปนี้

และมีการอธิบายไว้โดยละเอียดใน “แผ่นพับทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” จัดพิมพ์โดยหน่วยงานอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่น องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้มีกรณีที่เด็กเล็กชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสามารถรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากเป็นโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือโรงเรียนรัฐบาล กรุณาสอบถามแผนกการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดไอจิ (โทรศัพท์ : 052-954-6785) หากเป็นโรงเรียนเอกชน กรุณาสอบถามห้องส่งเสริมโรงเรียนเอกชน แผนกส่งเสริมการศึกษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดไอจิ (โทรศัพท์ : 052-954-6187)

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION