TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  สถานภาพการพำนักและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
ต่ออายุระยะเวลาพำนัก เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก พาสปอร์ต บัตรต่างด้าว กลับประเทศชั่วคราว
อยู่อาศัยถาวร เปลี่ยนสัญชาติ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

กรุณาบอกเงื่อนไขสำคัญเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติสามารถได้รับสัญชาติญี่ปุ่นจากการเปลี่ยนสัญชาติ

เงื่อนไขสำคัญโดยทั่วไปเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

  1. มีที่อยู่ในญี่ปุ่นติดต่อกัน 5 ปีหรือมากกว่า
  2. อายุ 20 ปีหรือมากกว่า และความสามารถจากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
  3. มีพฤติกรรมดี
  4. ดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้ด้วยทรัพย์สินของตนเองหรือคู่สมรสที่ใช้ชีวิตร่วมกัน, ญาติคนอื่นๆ หรือทักษะความชำนาญ
  5. ไม่มีสัญชาติ หรือสูญเสียสัญชาตินั้นจากการได้รับสัญชาติญี่ปุ่น
  6. ไม่เคยวางแผนหรือยืนยันการใช้ความรุนแรงทำลายกฎหมายสัญชาติญี่ปุ่น รวมถึงรัฐบาลภายใต้กฎหมายนั้น หรือไม่เคยก่อตั้ง, เข้าเป็นสมาชิกองค์กรพรรคการเมืองอื่นๆ ที่วางแผนหรือยืนยันการกระทำนี้

ทว่าหากเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติของคนญี่ปุ่น เงื่อนไขการอยู่อาศัยในข้อ 1 จะได้รับการผ่อนปรน หากถือครองที่อยู่ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีหรือมากกว่าก็ถือว่าเพียงพอ

นอกจากนี้หากผ่านวันแต่งงานมาเป็นเวลา 3 ปีหรือมากกว่า เงื่อนไขจะได้รับการผ่อนปรนลงอีก หากถือครองที่อยู่ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่าก็ถือว่าเพียงพอ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาแผนกสัญชาติ สำนักกฎหมายนาโกยะ (052-952-8073) หากจะปรึกษา ต้องจองคิวก่อนล่วงหน้า

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION