TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
อาสาสมัคร ความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนศึกษาศาสตร์-การศึกษาเพื่อความเข้าใจระดับนานาชาติ การว่าจ้างวิทยากร ศึกษาต่างประเทศ
การเดินทางไปต่างประเทศ สถิติ (ชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น)

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

มีองค์กรมหาชนด้านข้อมูลการศึกษาต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรหรือไม่

สำหรับองค์กรข่าวสารของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการศึกษาญี่ปุ่น-อเมริกาเป็นผู้ดำเนินการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาการศึกษาต่อ

องค์กรข่าวสารข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศและอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นผู้ก่อตั้งคือ British Council เปิดให้เข้าชมเอกสารข้อมูลและรับปรึกษา นอกจากข้อมูลศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศแล้ว ยังหาข้อมูลโรงเรียนเฉพาะทางด้านภาษาหรือศิลปะได้อีกด้วย

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION