TOP  >  NPL-TOP  >  सल्लाहका उदाहरणहरू

सल्लाहका उदाहरणहरू


यो पृष्ठ बारे

यस पृष्ठमा हामीले आइची बहुसांस्कृतिक केन्द्रमा विगतका सल्लाहहरूमा प्राप्त गरेका प्रश्नहरू सङ्ग्रहित गरिएको छ।
यहाँ उपलब्ध गराइएका जानकारी साधारण हुन् र तपाईंको आप्रवास स्थितिमा भर पर्दै तपाईंको लागि सान्दर्भिक नहुन सक्छन्। निश्चित प्रशासनिक प्रशोधनहरूका लागि कृपया सान्दर्भिक संस्थाहरूमा सल्लाह लिनुहोस्।

【सूचक】

निवासको स्थिति दैनिक जीवन बारे जानकारी अन्य सान्दर्भिक संस्थाहरूको सूची

(सम्पर्क: सल्लाह खण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान र बहुसांस्कृतिक विभाग)

आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार,
2-6-1, सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION