TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Internasyonal na palitan

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Mga boluntaryong aktibidad Internasyonal na pakikipagtulungan Pag-unlad at internasyonal na pag-unawang edukasyon Paghiling ng mga tagapagturo Pag-aaral sa ibang bansa
Pagbiyahe sa ibang bansa Mga istatistiko (sa mga banyagang residente sa Japan)

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Ilang banuagang nasyonal ang nakatira sa Aichi Prefecture?

260,452 banyagang nasyonal ang nakatira sa Aichi Prefecture sa katapusan ng 2018. (Pinagmulan: Ministry of Justice “Statistics on Foreign National Residents”)

  1. Num. 1: Mga Brazilian, 59,334 na tao 59,334.
  2. Num. 2: Mga Tsino, 49,159 na tao 49,159.
  3. Num. 3: Mga Filipino, 37,346 na tao 37,346.

Para malaman ang bilang ng mga banyagang nasyonal na residente sa bawat municipality ng Aichi (sa katapusan ng Disyembre 2018), mangyaring tingnan ang sumusunod na website.

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION