TOP > PHI-TOP > Listahan ng mga makabuluhang organisasyon

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Listahan ng mga makabuluhang organisasyon 

Bumalik sa indise

Ang mga sumusunod na organisasyon ay gumagamit lang ng Hapon maliban kung iban ang nakatala. Kung hindi ka nagsasalita ng Hapon, mangyaring magsama ng taong nakakaunawa ng Hapon.

Imigrasyon Rehiyonal na Bureau ng Imigrasyon ng Nagoya
5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya
TEL: 052-559-2150 (pangunahin, Hapon) Lunes–Biyernes, 9:00–16:00
* Sentro ng Impormasyon ng Mga Banyagang Residente
Lugar Sa Loob ng Rehiyonal na Bureau ng Imigrasyon ng Nagoya
Harapang konsultasyon: Lunes–Biyernes (Ingles, Tsino, Portuges, Espanyol, Filipino/Tagalog, Koreyano)
Konsultasyon sa telepono: 0570-013904 (Tokyo Prefecture) (Kapag tumatawag mula sa PHS, mga VoIP na telepono o ibayong dagat: 03-5796-7112)
Lunes–Biyernes 8:30–17:15 (Sarado kapag Sabado, Linggo, pambasang holiday at holiday kapag Bagong Taon)
(Ingles, Tsino, Portuges, Espanyol, Filipino/Tagalog, Koreyano)
Rehiyonal na Bureau ng Imigrasyon ng Nagoya Toyohashi Port na Sangay na Opisina
Toyohashi Port Joint Government Building, 3-11, Jinnofutocho, Toyohashi
TEL: 0532-32-6567
Lunes–Biyernes 9:00–12:00, 13:00–16:00
Nationality Section, Nagoya Legal Affairs Bureau
2-2-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-952-8073
Lunes–Biyernes 8:30–17:15 (kailangang magpareserba)
Pagtatrabaho Nagoya Employment Service Center for Foreigners
Yamaichi Building 8F, 2-14-25, Nishiki, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-855-3770
Oras: 8:30–17:15 Serbisyong pagsasalin: 9:15–12:00, 13:00–17:15
Lunes–Biyernes: Ingles, Tsino, Portuges, Espanyol
Lunes, Huwebes, Biyernes: Filipino/Tagalog
Konsultasyong Serbisyo para sa Mga Banyagang Manggagawa
Inspection Division, Labour Standards Department, Aichi Labour Bureau:
Nagoya Joint Government Office Building No. 2, 2F, 2-5-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-972-0253
Martes–Biyernes (Portuges), Martes, Huwebes (Ingles) 9:30–12:00, 13:00–16:00
Toyohashi Labour Standard Inspection Office:
Toyohashi Regional Joint Government Office Building 6F, 111, Daikokucho, Toyohashi
TEL: 0532-54-1192
Portuges (Martes, Huwebes)9:30–12:00, 13:00–16:00
Pagmamaneho Sentro ng Eksaminasyon para sa Lisensiya sa Pagmamaneho ng Aichi Prefecture
3-605, Hirabariminami, Tenpaku-ku, Nagoya
TEL: 052-801-3211
Sentro ng Lisensiya sa Pagmamaneho ng Aichi Prefecture Higashi Mikawa
2-7, Kanaya Nishimachi, Toyokawa
TEL: 0533-85-7181
Diplomatikong Establisimiyento sa Aichi Consulate General ng Republiko ng Korea sa Nagoya
1-19-12, Meiekiminami, Nakamura-ku, Nagoya
TEL: 052-586-9221
Consulate General ng Brazil sa Nagoya
Shirakawa Daihachi Building 2F, 1-10-29, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-222-1106
Consulate General ng People’s Republic of China sa Nagoya
2-8-37, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya
TEL: 052-932-1098
Consulate General ng Peru sa Nagoya
Ark Shirakawa Koen Building 3F, 2-2-23, Sakae, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-209-7851
Consulate ng Estados Unidos sa Nagoya
Nagoya International Center Building 6F, 1-47-1, Nagono, Nakamura-ku, Nagoya
TEL: 052-801-3211
Consulate ng Canada sa Nagoya
Nakato Marunouchi Building 6F, 3-17-6, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-972-0450

Bumalik sa tuktok

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION