TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Internasyonal na palitan

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Mga boluntaryong aktibidad Internasyonal na pakikipagtulungan Pag-unlad at internasyonal na pag-unawang edukasyon Paghiling ng mga tagapagturo Pag-aaral sa ibang bansa
Pagbiyahe sa ibang bansa Mga istatistiko (sa mga banyagang residente sa Japan)

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

May anuman bang mga pampublikong organisasyon na naghahandog ng impormasyon sa pag-aaral sa U.S. o Britanya?

Ang Japan–U.S. Educational Commission ay isang pampamahalaang organisasyon ng Amerika na naghahandog ng impormasyon at konsultasyong serbisyo sa mga nais na mag-aral sa U.S.

Ang British Council ay organisasyon ng pamahalaang British kung saan ka makakatingin ng materyales tungkol sa pag-aaral sa Britanya at makatanggap ng pagpayo. Bilang karagdagan sa impormasyon sa mga unibersidad, makakakuha ka ng impormasyon sa mga paaralan sa wika at kolehiyo ng sining.

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION