TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Internasyonal na palitan

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Mga boluntaryong aktibidad Internasyonal na pakikipagtulungan Pag-unlad at internasyonal na pag-unawang edukasyon Paghiling ng mga tagapagturo Pag-aaral sa ibang bansa
Pagbiyahe sa ibang bansa Mga istatistiko (sa mga banyagang residente sa Japan)

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Maaari ba kayong magpakilala ng mga lecturer para sa pandaigdigang pag-unawang seminar at kaganapan sa mga banyagang bansa? Would you introduce us to a lecturer?

Maraming organisasyon kasama ang Nagoya International Center (TEL: 052-581-5691) at JICA Chubu (TEL: 052-533-0220) ay nagpapalabas ng mga lecturer. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa kanilang website.

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION