TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Internasyonal na palitan

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Mga boluntaryong aktibidad Internasyonal na pakikipagtulungan Pag-unlad at internasyonal na pag-unawang edukasyon Paghiling ng mga tagapagturo Pag-aaral sa ibang bansa
Pagbiyahe sa ibang bansa Mga istatistiko (sa mga banyagang residente sa Japan)

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Nagbabalak akong magturo ng pag-unlad at internasyonal na pag-unawa sa paaralan. May anuman bang mga libro na maaari kong masangguni?

Ang aklatan namin ay may materyales na kaugnay ng pag-unlad at internasyonal na pag-unawa, at ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng mga materyales sa pagtuturo. Introduced in some reference materials, among these, are teaching materials and such. Mangyaring pumunta sa aklatan namin.

JICA Chubu (TEL: 052-533-0220) at Nagoya International Center (TEL: 052-581-5691) naglalathala ng mga libro na nagpapakita ng mga programa sa pagtuturo tulad ng mga workshop sa pag-develop at internasyonal na pag-unawa. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin sila.

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION