Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Pag-renew ng panahon ng pananatili Pagpalit ng katayuan ng tirahan Pasaporte Card ng Paninirahan Pansamantalang pagbalik
Permanenteng paninirahan Naturalisasyon

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Gusto kong permanenteng tumira sa Japan. Ano ang mga kailangan?

Ang “Permanenteng Residente” ay katayuan ng paninirahan na nagpapahintulot sa banyagang nasyonal na manatili sa Japan nang walang limitasyon sa mga aktibidad o panahon ng pananatili. Ang mga pangkalahatang kailangan ay ang sumusunod. Maaaring luwagan ang ilang kundisyon depende sa kasalukuyan mong katayuan ng paninirahan.

  1. Mabuti ang asal mo.
  2. May pinansiyal kang ari-arian o kakayahang magmentina ng independiyenteng pamumuhay.
  3. Ang permanente mong paninirahan ay ayon sa mga interes ng Japan (nananatili ka nang patuloy sa Japan ng 10 taon o higit pa (maliban sa ilang kaso); hindi ka kailanman namultahan o nakulong; natupad mo ang mga pampublikong tungkulin tulad ng mga bayad sa buwis, atbp.).

Ang pamamaraan ay gagawin sa Rehiyonal na Bureau ng Imigrasyon ng Nagoya. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang website sa ibaba. Makakakuha ka rin ng impormasyon sa Sentro ng Impormasyon sa Imigrasyon sa loob ng Rehiyonal na Bureau ng Imigrasyon ng Nagoya.


Ministro ng Hustisya “Mga Gabay sa Pahintulot sa Permanenteng Paninirahan”
URL: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION