TOP  >  VNM-TOP  >  Thông tin tham quan du lịch tỉnh Aichi

Thông tin tham quan du lịch tỉnh Aichi

Tại đây, chúng tôi sẽ đăng tải đường dẫn đến các trang web giới thiệu những điểm tham quan trong tỉnh Aichi. (Tất cả đều là đường dẫn bên ngoài)

(Nơi liên hệ: Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách tư vấn hợp tác)

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Vui lòng thay*thành @ dạng 1-byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION