TOP  >  VNM-TOP  >  Người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

Người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

Tại đây, chúng tôi sẽ đăng tải đường dẫn đến các trang web nơi người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản có thể đến tư vấn khi gặp khó khăn trong công việc. (Tất cả đều là đường dẫn bên ngoài)(Tất cả đều là đường dẫn bên ngoài)

Cục Lao động tỉnh Aichi

(Nơi liên hệ: Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách tư vấn hợp tác)

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Vui lòng thay*thành @ dạng 1-byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION