TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Giao lưu quốc tế, v.v...

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Giao lưu quốc tế, v.v...
Tình nguyện viên Hợp tác quốc tế Giáo dục về sự phát triển và hiểu biết quốc tế Yêu cầu giảng viên Du học
Du lịch nước ngoài Thống kê (người nước ngoài tại Nhật Bản)

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Có tổ chức công cộng nào cung cấp các thông tin du học Mỹ hoặc Anh không?

Các tổ chức thông tin trực thuộc Chính phủ về du học Mỹ sẽ cung cấp thông tin du học và tư vấn du học tại Uỷ ban giáo dục Nhật Bản - Hoa Kỳ.

Tổ chức thông tin về du học, v.v... do chính phủ Anh thành lập sẽ kiểm tra và tư vấn hồ sơ tại Hội đồng Anh. Ngoài thông tin du học của các trường đại học, bạn cũng có thể lấy thông tin của các trường cao đẳng chuyên ngành về ngôn ngữ học hoặc nghệ thuật, v.v...

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION