TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Giao lưu quốc tế, v.v...

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Giao lưu quốc tế, v.v...
Tình nguyện viên Hợp tác quốc tế Giáo dục về sự phát triển và hiểu biết quốc tế Yêu cầu giảng viên Du học
Du lịch nước ngoài Thống kê (người nước ngoài tại Nhật Bản)

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Tôi muốn tổ chức các sự kiện về nước ngoài hay các khóa học về hiểu biết quốc tế, Hiệp hội có thể giới thiệu giảng viên cho tôi được không?

Nhiều tổ chức như Trung tâm quốc tế Nagoya (Điện thoại: 052-581-5691) hay JICA Chubu (Điện thoại: 052-533-0220), v.v... sẽ cử giảng viên đến. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trên trang web của các tổ chức.

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION