TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Giao lưu quốc tế, v.v...

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Giao lưu quốc tế, v.v...
Tình nguyện viên Hợp tác quốc tế Giáo dục về sự phát triển và hiểu biết quốc tế Yêu cầu giảng viên Du học
Du lịch nước ngoài Thống kê (người nước ngoài tại Nhật Bản)

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục


Tôi nghe nói rằng những tấm bưu thiếp không thể sử dụng do viết sai cũng rất hữu ích cho việc hợp tác quốc tế.

Số tiền quy đổi từ những tấm bưu thiếp không thể sử dụng do viết sai, bị dính bẩn hoặc thiệp chúc mừng năm mới, v.v... chưa sử dụng còn tồn lại sẽ được đưa vào sử dụng cho mục đích hợp tác quốc tế, vì vậy bạn có thể cung cấp bưu thiếp hay thiệp bạn có cho tổ chức đang thu gom.

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION