TOP  >  THA-TOP

ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ

ที่ศูนย์รวมพหุวัฒนธรรมไอจิ นักสังคมสงเคราะห์พหุวัฒนธรรมจะคอยให้บริการข้อมูลและเอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนานาชาติและพหุวัฒนธรรม

นอกจากนี้สำหรับประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัดที่อาศัยในญี่ปุ่น มีการให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน, ภาษี, การแพทย์, การศึกษา และอื่นๆ ในรูปแบบหลายภาษา และยังให้การสนับสนุนต่อเนื่องด้านปัญหาที่ซับซ้อน, บริการล่าม※เรื่องปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และอื่นๆ ด้วย

※บริการล่ามจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ผู้ขอคำปรึกษาต้องมาที่จุดติดต่อสอบถาม หรือบริการล่ามผ่านโทรศัพท์ แต่ผู้ขอคำปรึกษาต้องเป็นผู้รับภาระค่าโทรศัพท์

★ดูรายละเอียดเพิ่มได้จากใบปลิวนี้ (ใบปลิวฉบับภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย)

ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ

จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00 น.

โทรศัพท์จองคิว :052-961-7902

บริการข้อมูลกับคำปรึกษา และการสนับสนุนจากนักสังคมสงเคราะห์พหุวัฒนธรรม

นักสังคมสงเคราะห์พหุวัฒนธรรมจะรับปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตของประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัดในรูปแบบหลายภาษา และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

ภาษาและเวลาที่รองรับ

รองรับโดยการล่ามแบบเห็นหน้าตัวต่อตัว

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาญี่ปุ่น : จันทร์-เสาร์ 13.00-18.00 น.
ภาษาสเปน : จันทร์, พุธ, ศุกร์ 13.00-18.00 น.
ภาษาอังกฤษ : จันทร์-เสาร์ 13.00-18.00 น.
ภาษาจีน : เสาร์ 13.00-18.00 น.
ภาษาฟิลิปปินส์/ภาษาตากาล็อก : พุธ 13.00-18.00 น.
ภาษาเวียดนาม : เสาร์ 13.00-18.00 น.
ภาษาเนปาล : อังคาร 13.00-18.00 น.
ภาษาอินโดนีเซีย : เสาร์ 13.00-18.00 น.
ภาษาไทย : พุธ 13.00-18.00 น.

รองรับผ่านวิดีโอโฟนและอื่นๆ

ภาษาที่รองรับ :

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาตากาล็อก, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาเกาหลี
จันทร์-เสาร์ 1 3.00-18.00 น.

*ช่วงวันหยุดท้ายปีจนถึงปีใหม่ (29 ธ.ค.-3 ม.ค.) เป็นวันหยุดทำการ

ใบปลิวศูนย์พหุวัฒนธรรม

เมื่อคลิกไอคอนรูปดอกไม้ด้านล่าง จะสามารถดาวน์โหลดใบปลิวฉบับหลายภาษาแบบไฟล์ PDF ได้
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษา
ญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาตากาล็อก, ภาษาเวียดนาม, ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น, เนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์ ภาษา

ข้อมูลกรณีตัวอย่างคำปรึกษา

รวมตัวอย่างคำปรึกษาจากประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด ให้บริการในรูปแบบหลายภาษา

คู่มือใช้ชีวิตในไอจิ

หนังสือรวบรวมข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในจังหวัดไอจิสำหรับประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด ให้บริการในรูปแบบหลายภาษา

ปรึกษาทนายความเพื่อชาวต่างชาติ

มุมปรึกษาทนายความเพื่อประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด ดำเนินการปรึกษาทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบหลายภาษา

ปรึกษาเฉพาะทางสำหรับชาวต่างชาติ

ดำเนินการปรึกษาเฉพาะทางสำหรับประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัดที่เน้นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการพำนักอาศัย, แรงงาน, การอุปโภคบริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้คำปรึกษารองรับหลายภาษา

ตารางสรุปเพื่อประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด

ตารางรวบรวมข้อมูลที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด

ศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัดที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น

ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว

รวบรวม “ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว” ที่เคยออกอากาศทางรายการวิทยุภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลท่องเที่ยวภายในจังหวัดไอจิ

แนะนำเว็บไซต์ที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดไอจิ

ระบบล่ามด้านการแพทย์ไอจิ(ลิงก์ไปภายนอก)

บริการส่งล่ามการแพทย์สำหรับประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัดที่ไปองค์กรการแพทย์ลำบากเพราะไม่ทราบภาษาญี่ปุ่น โดยจังหวัดไอจิเป็นผู้ดำเนินการอยู่

เรียนชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นทุกท่าน

หน้านี้ลงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่สามารถปรึกษาได้ เมื่อชาวต่างชาติทุกท่านที่ทำงานในญี่ปุ่นมีปัญหาด้านแรงงาน (เป็นลิงก์ไปภายนอกทั้งหมด)

ข้อมูลการใช้ชีวิตในพหุวัฒนธรรม(ลิงก์ไปภายนอก)

ข้อมูลการใช้ชีวิตในพหุวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ จัดทำโดยสมาคมเทศบาลนานาชาติ (นิติบุคคลทั่วไป)

เครื่องมือช่วยเหลือรองรับหลายภาษาในยามเกิดภัยพิบัติ(ลิงก์ไปภายนอก)

เผยแพร่เครื่องมือช่วยเหลือคนต่างชาติในยามเกิดภัยพิบัติ จัดทำโดยสมาคมเทศบาลนานาชาติ (นิติบุคคลทั่วไป)

(ช่องทางติดต่อ ฝ่ายที่ปรึกษา แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION