TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Giao lưu quốc tế, v.v...

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Giao lưu quốc tế, v.v...
Tình nguyện viên Hợp tác quốc tế Giáo dục về sự phát triển và hiểu biết quốc tế Yêu cầu giảng viên Du học
Du lịch nước ngoài Thống kê (người nước ngoài tại Nhật Bản)

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Tôi dự định sẽ dạy về giáo dục phát triển và giáo dục hiểu biết quốc tế ở trường học. Vui lòng cho tôi biết về những cuốn sách có thể tham khảo.

Tại quầy sách của Hiệp hội chúng tôi có các tài liệu có thể sử dụng cho công tác giáo dục phát triển và giáo dục hiểu biết quốc tế, trong số những tài liệu đó, có tài liệu giới thiệu về giáo trình giảng dạy, v.v..., vì vậy bạn hãy thử đến quầy sách của Hiệp hội chúng tôi một lần.

Ngoài ra, JICA Chubu (Điện thoại: 052-533-0220) và Trung tâm quốc tế Nagoya (Điện thoại: 052-581-5691) cũng phát hành sách giới thiệu các chương trình như hội thảo, v.v... có chủ đề về giáo dục phát triển và giáo dục hiểu biết quốc tế, để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đến từng nơi.

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION