TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Giao lưu quốc tế, v.v...

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Giao lưu quốc tế, v.v...
Tình nguyện viên Hợp tác quốc tế Giáo dục về sự phát triển và hiểu biết quốc tế Yêu cầu giảng viên Du học
Du lịch nước ngoài Thống kê (người nước ngoài tại Nhật Bản)

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Tôi muốn làm tình nguyện viên dạy tiếng Nhật.

Ở mỗi thành phố, thị trấn, làng xã đều có rất nhiều tình nguyện viên tổ chức các lớp dạy tiếng Nhật. Bạn có thể liên hệ với lớp dạy tiếng Nhật gần nhà để biết lớp có cần tuyển tình nguyện viên hay không.

Ngoài ra, Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi đang tổ chức “Khóa học nhập môn cho tình nguyện viên tiếng Nhật”, đây là khóa học nhằm đào tạo kỹ năng cho tình nguyện viên tiếng Nhật vào hàng năm.

★<Nơi liên hệ và đăng ký lớp tiếng Nhật của Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi>

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách giao lưu
Tầng 1 Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi
Điện thoại: 052-961-8746

Quay lại đầu trang

Tôi muốn ở homestay dành cho người nước ngoài, tôi nên đăng ký tại đâu?

Trường hợp bạn muốn ở homestay, bạn nên liên hệ trực tiếp đến Ban công tác sinh viên của các trường đại học hoặc đăng ký ở các tổ chức có chương trình homestay hay thành phố, thị trấn, làng xã, v.v... có hệ thống đăng ký.

Ngoài ra, Hiệp hội chúng tôi cũng đang thiết lập “Hệ thống đăng ký tình nguyện viên homestay”, bạn có thể đăng ký tại đây.

<Nơi liên hệ và đăng ký>

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách giao lưu
Tầng 1 Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi
Điện thoại: 052-961-8746

Quay lại đầu trang

Tôi muốn làm tình nguyện viên biên dịch hay phiên dịch để vận dụng khả năng ngôn ngữ của mình, tôi nên đăng ký ở đâu?

Ở mỗi thành phố, thị trấn, làng xã hay hiệp hội giao lưu quốc tế, tổ chức giao lưu quốc tế tư nhân, v.v... đều đang tuyển tình nguyện viên biên dịch hay phiên dịch, bạn có thể liên hệ đến đó.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang thiết lập “Hệ thống đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ học”, bạn có thể đăng ký tại đây.

<Nơi liên hệ và đăng ký>

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách giao lưu
Tầng 1 Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi
Điện thoại: 052-961-8746

Quay lại đầu trang

Tôi muốn làm tình nguyện viên về giao lưu quốc tế và hợp tác quốc tế, tôi có thể lấy thông tin ở đâu?

Trên trang web của Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi, chúng tôi có giới thiệu các thông tin liên quan trong “Danh sách thông tin tuyển tình nguyện viên”.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thực hiện tư vấn và cung cấp thông tin tại các cơ sở dưới đây, v.v...

Ngoài ra, Hiệp hội chúng tôi cũng đang thiết lập các hệ thống đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ học hoặc homestay.

<Nơi liên hệ và đăng ký>

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi Ban hợp tác giao lưu, Phụ trách giao lưu
Tầng 1 Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi
Điện thoại: 052-961-8746

Quay lại đầu trang

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION