सल्लाहका उदाहरणहरू


निवासको स्थिति दैनिक जीवन बारे जानकारी अन्य
स्वयंसेवकको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ शिक्षा प्राध्यापकहरू अनुरोध गर्ने विदेशमा अध्ययन
विदेशको यात्रा गर्ने तथ्याङ्कहरू (जापानमा रहेका विदेशी निवासीहरूको)

सान्दर्भिक संस्थाहरूको सूची / सूचकमा फिर्ता जानुहोस्

तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ र विदेशी राष्ट्रहरूमा कार्यक्रमहरूका लागि उपदेशकहरूको परिचय दिन सक्नुहुन्छ?

नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (टेलिफोन: 052-581-5691) र JICA चुबु (टेलिफोन: ०५२-533-0220) सहित धेरै संस्थाहरूले उपदेशकहरू नियुक्त गर्छन्। थप जानकारीको लागि, कृपया उनीहरूको वेबसाइटमा जानुहोस्।

आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार,
2-6-1, सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION