सल्लाहका उदाहरणहरू


निवासको स्थिति दैनिक जीवन बारे जानकारी अन्य
स्वयंसेवकको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ शिक्षा प्राध्यापकहरू अनुरोध गर्ने विदेशमा अध्ययन
विदेशको यात्रा गर्ने तथ्याङ्कहरू (जापानमा रहेका विदेशी निवासीहरूको)

सान्दर्भिक संस्थाहरूको सूची / सूचकमा फिर्ता जानुहोस्

म विद्यालयमा विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ सिकाउने योजना बनाइरहेको छु। मैले सन्दर्भ गर्न सक्ने कुनै पुस्तकहरू छन्?

हाम्रो पुस्तकालयमा विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ सम्बन्धी सामग्रीहरू छन् र तिनीहरू मध्ये केहीले शिक्षण सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छन्। हाम्रो पुस्तकालयमा विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ सम्बन्धी सामग्रीहरू छन् र तिनीहरू मध्ये केहीले शिक्षण सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छन्। कृपया हाम्रो पुस्तकालयमा जानुहोस्।

JICA चुबु (टेलिफोन: 052-533-0220) र नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (टेलिफोन: 052-581-5691) ले विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ बारे वर्कसपहरू जस्ता शिक्षण कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने किताबहरू प्रकाशित गर्छन्। थप जानकारीको लागि कृपया तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार,
2-6-1, सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION