TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Thông tin đời sống

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống  Tình nguyện viên
Lao động Tiền thuế Bảo hiểm, trợ cấp quốc gia Y tế, phúc lợi Nhà ở
Kết hôn, ly hôn Sinh con Giáo dục Xe ô tô Những thông tin đời sống khác

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Vui lòng cho tôi biết về điều kiện và thủ tục tham gia bảo hiểm y tế quốc gia.

Người nước ngoài cũng có thể tham gia bảo hiểm y tế quốc gia nếu thỏa các điều kiện sau.

  1. Có đăng ký cư trú
  2. Là người được phép lưu trú ở Nhật Bản hơn 3 tháng
  3. Là người không được áp dụng các loại bảo hiểm y tế công khác như bảo hiểm sức khỏe, v.v...

Vui lòng đăng ký tham gia tại Ban phụ trách bảo hiểm y tế quốc gia của Tòa thị chính chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống. Bạn cần có thẻ cư trú và con dấu để đăng ký. Ngoài ra, những giấy tờ cần thiết sẽ khác nhau tùy vào lý do tham gia bảo hiểm, vui lòng liên hệ ban phụ trách để biết chi tiết.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm cùng với gia đình, vui lòng mang theo thẻ cư trú của các thành viên trong gia đình. Phí bảo hiểm giữa các thành phố, thị trấn, làng xã sẽ khác nhau, vì vậy bạn vui lòng xác nhận trước điều này.

Quay lại đầu trang

Tiền lương của tôi bị khấu trừ phí bảo hiểm trợ cấp quốc gia, tôi có bắt buộc phải tham gia chế độ trợ cấp quốc gia không?

Pháp luật quy định tất cả các cơ sở kinh doanh như công ty, nhà máy, cửa hàng, văn phòng, v.v... có từ 5 nhân viên trở lên làm việc thường trực đều phải tham gia bảo hiểm trợ cấp quốc gia.

Người lao động nước ngoài cũng không ngoại lệ. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và đóng phí bảo hiểm.

Quay lại đầu trang

Tôi dự định chuẩn bị về nước. Nghe nói tôi có thể được hoàn trả một phần phí bảo hiểm trợ cấp quốc gia đã đóng trong thời gian ở Nhật, vui lòng cho tôi biết thêm chi tiết về vấn đề này.

Người thỏa các điều kiện sau đây sẽ được nhận khoản tiền bảo hiểm một lần nếu người đó gửi đơn yêu cầu trong vòng 2 năm kể từ ngày (dự định) chuyển đi trong Giấy đăng ký cư trú.

  1. Người không có quốc tịch Nhật Bản
  2. Người có số tháng tham gia bảo hiểm trợ cấp quốc gia từ 6 tháng trở lên, hoặc có tổng các tháng từ 6 tháng trở lên khi cộng số tháng đã thanh toán phí bảo hiểm với tư cách là người đóng bảo hiểm nhóm 1 cho bảo hiểm trợ cấp quốc gia, số tháng tương đương 3/4 các tháng được miễn giảm 1/4 phí bảo hiểm, số tháng tương đương 1/2 các tháng được miễn giảm 1/2 phí bảo hiểm, và số tháng tương đương 1/4 các tháng được miễn giảm 3/4 phí bảo hiểm.
  3. Người không có địa chỉ tại Nhật Bản
  4. Người chưa từng được quyền hưởng trợ cấp quốc gia (gồm cả trợ cấp khuyết tật)

Để biết chi tiết về thủ tục, vui lòng xem trên trang web của Cơ quan trợ cấp quốc gia Nhật Bản (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html) Bạn cũng có thể tải về mẫu đơn yêu cầu tại đây.

Quay lại đầu trang

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION