TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Thông tin đời sống

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống  Tình nguyện viên
Lao động Tiền thuế Bảo hiểm, trợ cấp quốc gia Y tế, phúc lợi Nhà ở
Kết hôn, ly hôn Sinh con Giáo dục Xe ô tô Những thông tin đời sống khác

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Người lao động nước ngoài có phải đóng thuế không? Nếu đóng thuế thì phải đóng những loại thuế nào?

Khi làm việc tại Nhật Bản, bạn phải đóng các loại thuế bao gồm thuế thu nhập (thuế đối với thu nhập cá nhân như tiền lương được công ty chi trả, v.v...), thuế cư trú (thuế tỉnh đóng cho tỉnh và thuế thành phố, thị trấn, làng xã đóng cho thành phố, thị trấn, làng xã), v.v... Không có sự phân biệt giữa người Nhật và người nước ngoài trong việc đóng thuế.

Thuế thành phố, thị trấn, làng xã được đóng cho thành phố, thị trấn, làng xã nơi bạn sinh sống vào ngày 1 tháng 1 năm hiện tại. Ngoài ra còn có loại thuế đối với thu nhập từ việc làm thêm của du học sinh và sinh viên quốc tế.

Vui lòng liên hệ Phòng thuế vụ gần nhất để biết thêm chi tiết về thuế thu nhập, và liên hệ Ban phụ trách thuế của Tòa thị chính chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống để biết thêm chi tiết về thuế cư trú.

Quay lại đầu trang

Công ty cũng không cấp phiếu xác nhận thuế khấu trừ tại nguồn, ngay cả khi tôi yêu cầu.

Công ty có nghĩa vụ cấp phiếu xác nhận thuế khấu trừ tại nguồn. Do đó, nếu công ty không cấp phiếu xác nhận thuế khấu trừ tại nguồn, bạn có thể nộp “Giấy thông báo về việc không được cấp phiếu xác nhận thuế khấu trừ tại nguồn” lên Phòng thuế vụ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng thuế vụ gần nhất.

Quay lại đầu trang

Tôi vừa chuyển nơi ở trong năm nay, nhưng Tòa thị chính nơi tôi sống trước đây lại gửi thông báo yêu cầu đóng thuế. Vì sao lại như vậy?

Bạn cần đóng thuế cư trú cho thành phố, thị trấn, làng xã nơi bạn đã sinh sống vào ngày 1 tháng 1 năm hiện tại đối với tổng thu nhập của bạn từ tháng 1 đến tháng 12 năm trước.

Dựa trên thông báo từ Tòa thị chính chính quyền địa phương, bạn có thể đóng thuế thông qua một trong các phương thức sau.

  1. Công ty sẽ đóng thuế cho bạn bằng cách khấu trừ từ tiền lương hàng tháng của bạn từ tháng 6 đến tháng 5 năm sau.
  2. Bạn tự đóng thuế qua “phiếu thanh toán” được gửi từ Tòa thị chính chính quyền địa phương.

Những người đã nghỉ việc cần đóng qua phiếu thanh toán khoản thuế mà công ty không thể khấu trừ, và thuế từ những khoản thu nhập khác ngoài tiền lương.

Quay lại đầu trang

Tôi dự định về nước vào tháng 11, nên sẽ không được điều chỉnh thuế cuối năm tại công ty. Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này?

Trước khi trở về nước, bạn có thể hoàn thành tờ khai thuế và nộp tại Phòng thuế vụ có thẩm quyền quản lý nơi bạn sinh sống, sau đó chỉ định người đại diện và ủy thác chỉ nhận tiền hoàn thuế, hoặc bạn có thể chỉ định người quản lý thuế và ủy thác tất cả vấn đề về thuế sau đó cho người quản lý thuế.

Bạn có thể chỉ định người có địa chỉ tại Nhật Bản và có thể thực hiện các thủ tục đóng thuế, hoàn thế là người quản lý thuế cho mình, khi đó, bạn cần nộp “Thông báo về việc ủy thác người quản lý thuế” cho Phòng thuế vụ.

Khi đã thông báo ủy thác người quản lý thuế cho Phòng thuế vụ, các giấy tờ liên quan đến thuế quốc gia sau đó sẽ được gửi cho người quản lý thuế và người này sẽ thực hiện việc nộp tờ khai thuế, đóng thuế, nhận tiền hoàn thuế, v.v... thay cho bản thân người chịu thuế.

Quay lại đầu trang

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION