TOP  >  THA-TOP  >  ปรึกษาทนายความเพื่อชาวต่างชาติ 
ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะกับสำนักงานแรงงานไอจิ เราเปิดรับ
"ปรึกษาเฉพาะทางสำหรับชาวต่างชาติ" แล้ว


ภาพ ปรึกษาเฉพาะทางทางสมาคมได้ให้คำปรึกษา, แบ่งปันและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ชาวต่างชาติ ณ “ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ” ที่ศูนย์ราชการซังโนะมารุ ชั้น 1 จังหวัดไอจิ
เนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายควบคุมการอพยพลี้ภัยและเข้าเมืองที่ดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2019 คาดการณ์ว่าจังหวัดนี้ก็จะมีบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จึงได้ขอความร่วมมือจากยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะกับสำนักงานแรงงานไอจิ เริ่มให้บริการปรึกษาเฉพาะทางสำหรับชาวต่างชาติที่เน้นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการพำนักอาศัย, แรงงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา เดือนมกราคม 2020 เริ่มให้บริการปรึกษาเฉพาะทางสำหรับชาวต่างชาติที่เน้นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

 

1 เค้าโครงการปรึกษา

(1) เนื้อหา : ปรึกษาเฉพาะทางสำหรับชาวต่างชาติ ณ ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ (เกี่ยวกับการพำนักอาศัย, แรงงาน, การอุปโภคบริโภค)

(2) แกนนำผู้จัด : องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ

(3) องค์กรผู้ให้ความร่วมมือ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะ, สำนักงานแรงงานไอจิ, จังหวัดไอจิ

(4) วันเวลาที่จัด :

  1. เกี่ยวกับการพำนักอาศัย : ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00-17.00 น. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความช่วยเหลือ
  2. เกี่ยวกับแรงงาน : ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 13.00-17.00 น. สำนักงานแรงงานไอจิจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความช่วยเหลือ
  3. เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค : ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 13.00-16.30 น. จังหวัดไอจิจะส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการอุปโภคบริโภคออกไปให้ความช่วยเหลือ

*สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับการพำนักอาศัย, แรงงาน หากวันจัดให้บริการตรงกับวันหยุดราชการ จะชดเชยในวันเดียวกันของสัปดาห์ถัดไปแทน
*สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค หากวันจัดให้บริการตรงกับวันหยุดราชการ จะชดเชยในวันอังคารสัปดาห์ที่ 4 วันรุ่งขึ้นแทน

(5) สถานที่ : ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ Aichi International Plaza

(6) รูปแบบการปรึกษา :

จองล่วงหน้าเรียงตามลำดับก่อนหลัง
จำกัดวันละ 4 กลุ่ม
ปรึกษาโดยพูดคุยต่อหน้ากับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะทางและผู้ให้คำปรึกษาชาวต่างชาติ

(7) ภาษาที่รองรับ :

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์/ภาษาตากาล็อก, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเกาหลี, ภาษาเมียนมาร์ ภาษรัสเซีย, ภาษายูเครน, ภาษาญี่ปุ่น รวม 14 ภาษา

*สามารถดาวน์โหลดใบปลิวได้ที่นี่→ใบปลิวการปรึกษาเฉพาะทาง (PDF)

2 วิธีจอง

กรุณาจองทางโทรศัพท์
ในตอนนั้น กรุณาบอกประเภทของคำปรึกษา (การพำนักอาศัย, แรงงาน, การอุปโภคบริโภค) กับวันเวลาที่ต้องการ พร้อมกับเนื้อหาที่อยากปรึกษาโดยสังเขปให้ทราบด้วย
อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวต่างชาติในจังหวัด แต่ถ้าหากไม่มีการจองล่วงหน้าจนถึง 1 สัปดาห์ก่อนหน้า ก็จะตอบคำถามจากช่องทางปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลในองค์กรให้คำปรึกษาทุกประเภท, ผู้ให้การสนับสนุน และอื่นๆ

3 การลงชื่อจองและช่องทางติดต่อ

052-961-7902 (ศูนย์พหุวัฒนธรรมไอจิ)

4 ตารางปรึกษา

ดูกำหนดการดำเนินการได้ที่นี่ย้อนกลับ
องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION