TOP  >  NPL-TOP  >  आइची प्रिफेक्चर दृश्यावलोकन जानकारी

आइची प्रिफेक्चर दृश्यावलोकन जानकारी

यो पृष्ठमा आइची प्रिफेक्चरका दृश्यावलोकन स्थलहरू परिचय दिने वेबसाइटहरूको लिङ्क छ। (सबै लिङ्कहरू बाह्य हुन्)(सबै लिङ्कहरू बाह्य हुन्)

(सम्पर्क: सल्लाह खण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान र बहुसांस्कृतिक विभाग)

आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार, 2-6-1,
सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION