TOP  >  NPL-TOP  >  जापानमा काम गरिरहेका विदेशीहरूका लागि

जापानमा काम गरिरहेका विदेशीहरूका लागि,

यो पृष्ठमा वेबसाइटहरूमा जाने लिङ्कहरू छन् जहाँ जापानमा काम गरिरहेका विदेशीहरूले श्रम समस्याहरू बारे सल्लाह लिन सक्छन्। (सबै लिङ्कहरू बाह्य हुन्)

आइची श्रम विभाग

(सम्पर्क: सल्लाह खण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान र बहुसांस्कृतिक विभाग)

आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार, 2-6-1,
सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION