TOP  >  VNM-TOP  >   Các trường hợp tư vấn  >   Tư cách lưu trú, v.v...

Các trường hợp tư vấn


Tư cách lưu trú, v.v... Thông tin đời sống Tình nguyện viên
Gia hạn thời gian lưu trú Thay đổi tư cách lưu trú Hộ chiếu Thẻ cư trú Về nước tạm thời
Vĩnh trú Nhập quốc tịch

Danh sách các tổ chức liên quan / Quay lại mục lục

Tôi đã làm mất hộ chiếu. Tôi nên làm thế nào để được cấp lại?

Trước hết, bạn cần thông báo việc đánh mất hộ chiếu với cảnh sát địa phương, sau đó nhận “Giấy chứng nhận đã thông báo bị mất (đánh cắp)” và mang giấy này đến Đại sự quán hoặc Tổng lãnh sự quán của quốc gia bạn tại Nhật Bản để xin cấp lại. Bạn nên liên hệ trước qua điện thoại, v.v... và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trước khi đi.

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu điền tư cách lưu trú hiện tại, thời gian lưu trú, giấy phép tái nhập cảnh, v.v... vào hộ chiếu mới. Thực hiện thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya.

Hiệp hội Giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Tòa nhà Sannomaru tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 460-0001
Điện thoại: 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (vui lòng thay dấu * thành dấu @ dạng 1 byte)
| Liên hệ | Sơ đồ trang
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION