TOP  >  THA-TOP  >  ปรึกษาทนายความเพื่อชาวต่างชาติ  >  ตารางปรึกษาทนายความ

ตารางปรึกษาทนายความ (กำหนดการตลอดปี)

คือวันที่จัดปรึกษาทนายความ
(เมษายน 2020)
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
พฤษภาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
มิถุนายนจันทร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
กรกฎาคมจันทร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
สิงหาคมจันทร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
กันยายนจันทร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ตุลาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
พฤศจิกายนจันทร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ธันวาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
(มกราคม 2021)
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
กุมภาพันธ์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
มีนาคมจันทร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

(ช่องทางติดต่อ ฝ่ายที่ปรึกษา แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

ย้อนกลับ
องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION