TOP  >  NPL-TOP  >  सल्लाहका उदाहरणहरू  >  निवासको स्थिति

सल्लाहका उदाहरणहरू


निवासको स्थिति दैनिक जीवन बारे जानकारी अन्य
बसाइको अवधिको नवीकरण निवासको स्थितिमा परिवर्तन राहदानी निवास कार्ड अस्थायी फिर्ता
स्थायी निवास नागरिक बनाउने प्रक्रिया

सान्दर्भिक संस्थाहरूको सूची / सूचकमा फिर्ता जानुहोस्

म विदेशी विद्यार्थी हुँ। म गर्मीको बिदामा आफ्नो देश फर्किदैछु। मैले पालना गर्नुपर्ने कुनै प्रक्रिया छ?

तपाईं बसाइको अनुमति दिइएको अवधिमा अस्थायी रूपमा आफ्नो देश वा अन्य देश जान र तपाईंको हालको निवासको स्थिति अन्तर्गत अनुमति दिए अनुसार सोही उद्देश्यको लागि जापान फिर्ता आउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले जापान छाडेर जानुअघि क्षेत्रीय आप्रवास विभागमा पुन: प्रवेश अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ।

आवश्यक कागजातहरू निम्नानुसार छन्।

  1. पुन: प्रवेश अनुमतिको लागि आवेदन (क्षेत्रीय आप्रवास विभागहरूमा उपलब्ध छ)
  2. निवास कार्ड वा विशेष स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  3. राहदानी

तपाईंको बाँकीको बसाइको अवधि तीन वर्षभन्दा कम छ भने, पुन: प्रवेश अनुमति सो बसाइको अवधिसम्म मान्य छ।

विशेष पुन: प्रवेश अनुमति

जुलाई 9, 2012 देखि सुरु हुँदै, प्रस्थानको मितिदेखि एक वर्षभित्र (विशेष स्थायी निवासीहरूका लागि, दुई वर्ष) जापानमा पुन: प्रवेश गर्ने मान्य राहदानी र निवास कार्ड भएका विदेशी नागरिकहरूका लागि (विशेष स्थायी निवासीहरूका लागि, विशेष स्थायी निवास प्रमाणपत्र) पुन: प्रवेश अनुमति उपरान्त आवश्यक छैन। यद्यपि, विशेष पुन: प्रवेश अनुमतिको मान्यतालाई विदेशमा विस्तार गर्न सकिँदैन र हालको बसाइको अवधिपछि पुन: प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छैन।

आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार,
2-6-1, सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION