TOP > Patnubay ukol sa edukasyon para sa mga bata at tagapag-alaga na may mga banyagang pinagmulan na gaganapin

Patnubay ukol sa edukasyon para sa mga batang may dugong dayuhan at kanilang mga magu lang na gaganapin sa Ama City
(Libreng paglahok・Kinakailangan ng paunang aplikasyon)
Magsasagawa ng konsultasyong pang-edukasyon para sa mga batang may dugong dayuhan at kanilang mga magulang sa Lungsod ng Ama.
Maaaring pag-usapan pag-usapan ang tungkol sa Senior High School, edukasyon sa wikang Hapon, pag-aalala tungkol sa buhay sa paaralan, atbp..
Pagkatapos ng lecture, ang mga naunang mag-aaral ay magsasalita tungkol sa kanilang mga karanasan.
Isasagawa ang mga lecture sa Nihongo, bagamat may tagapagsalin sa wikang Portuges, Espanyol, Tsino, Ingles at Filipino / Tagalog.

Lugar

Ama City Hall ・D Conference room
(1banchi Fukatsubo, Okinoshima, Shippo-cho, Ama City)
*Kung gagamit ng kotse, mangyaring iparada sa parking lot ng Ama City Hall.


●15 minutong lalakarin magmula sa istasyon ng Meitetsu "Shippou".

Petsa at Oras

Agosto 5, 2023(Sabado) 13:00~15:30

13:00~14:00 (Lecture/ Panayam)
14:10~14:40 Mga kwento ng karanasan ng mga naunang mag-aaral
14:40~15:30 Q&A
Mangyaring tingnan ang leaflet para sa mga detalye.
Leaflet

Kasali

Mga mag-aaral sa Junior High School na may dugong dayuhan at kanilang mga magulang (20 na pamilya)

Bayad sa pagsali

Walang bayad(Kinakailangan ng paunang aplikasyon)

Paano mag-apply

Punan ang mga sumusunod na impormasyon at mangyaring mag-aaply sa pamamagitan ng fax, o e-mail.
(1)
Pangalan(Adulto)
(2)
Nasyonalidad
(3)Pangalan(Anak)
(4)Pangalan ng paaralan・TaonEdad
(5)
Pagsasalin(   wika)
(6)
Maaaring makontak(Telepono,E-mail atbp.)

Huling araw ng aplikasyon

Hulyo 25(Martes)dapat dumating

Impormasyon
sa pakikipag-ugnay

Aichi International Asossiation
E-mail : koryu*aia.pref.aichi.jp
(Palitan ang symbol na *ng @.)
Tel:Japanese : 052-961-8746
Ibang Wika : 052-961-7902
FAX052-961-8045
Address: 2-6-1 Sannomaru naka-ward Nagoya

At iba pa

Ang personal na impormasyon na isinulat sa ibaba ay gagamitin lamang para sa kaganapang ito, at hindi isisiwalat sa iba ng walang pahintulot na galing sa inyo.


Kung may darating na bagyo o anumang kalamidad,maaaring magdesisyon na hindi matuloy,para na rin sa kapakanan ng marami upang maiwasan ang anumang sakuna

Kapag napagpasyahan, ipapaalam namin sa aming website.

戻る