TOP  >  NPL-TOP  >  विदेशी निवासीहरूका लागि कानूनी सल्लाहहरू  >  कानूनी सल्लाह कार्यतालिका

कानूनी सल्लाह कार्यतालिका (वार्षिक पात्रो)

कानूनी सल्लाह मितिहरु
(2020 अप्रि)
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
मे
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
जुन
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
जुल
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
अग
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
सेप
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
अक्टो
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
नोभे
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
डिसे
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
(2021 जन)
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
फेब
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
मार
आइत सोम मङ्ल बुध बिही शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

(सम्पर्क: सल्लाह खण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान र बहुसांस्कृतिक विभाग)

पछाडि
आइची अन्तर्राष्ट्रिय संघ
सान्नोमारु एन्नेक्स भवन प्रथम तल्ला, आइची प्रिफेक्चुरल सरकार, 2-6-1,
सान्नोमारु, नाका-कु, नागोया, 460-0001
टेलिफोन:052-961-8744 / इ-मेल: somu*aia.pref.aichi.jp (कृपया तारा चिन्ह (*) लाई @ ले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्)
| सम्पर्क | क्षेत्रको नक्सा
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION